Risk Bestuur 1993-1994

Voor het jaar 1993-1994 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Annemaaike Bouma

Secretaris
Michiel Hilberts

Coördinator Bedrijfscontacten & Vicevoorzitter
Evelyn Willemsen

Penningmeester
Carel van Spanje

Buitenlandse Reis
Ellen Thijert

Lezingen / Symposia
Chris Figee
 

(v.l.n.r.) Carel, Anemaaike, Chris, Ellen, Michiel, Evelyn (v.l.n.r.) Carel, Anemaaike, Chris, Ellen, Michiel, Evelyn