Risk Bestuur 2000-2001

Voor het jaar 2000-2001 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Reinout Croon

Secretaris & Hoofdredacteur Risk Magazine
Vanita Cremer

Coördinator Bedrijfscontacten & Vicevoorzitter
Ryanne Besselink

Penningmeester
Roeland Wierbos

Intern Coördinator 
Kirsten Kloosterman

(v.l.n.r.) Kirsten, Roeland, Reinout, Vanita, Ryanne (v.l.n.r.) Kirsten, Roeland, Reinout, Vanita, Ryanne