Risk Bestuur 2002-2003

Voor het jaar 2002-2003 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Alexander Visser

Secretaris & Hoofdredacteur Risk Magazine
Ina Warnaer

Coördinator Bedrijfscontacten
Frank Ten Duis

Penningmeester
Karin Doeschot

Intern Coördinator & Vicevoorzitter
Pascal Bangma

(v.l.n.r.) Alexander, Ina, Frank, Karin, Pascal (v.l.n.r.) Alexander, Ina, Frank, Karin, Pascal