Risk Bestuur 2003-2004

Voor het jaar 2003-2004 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Klasina Groeneveld

Secretaris
Lai Ka Chong

Coördinator Bedrijfscontacten
Ton Marsman

Penningmeester
Gerben Schans

Intern Coördinator & Vicevoorzitter
Matthijs Lisser

(v.l.n.r.) Lai Ka, Ton, Gerben, Klasina, Matthijs (v.l.n.r.) Lai Ka, Ton, Gerben, Klasina, Matthijs