Risk Bestuur 2004-2005

Voor het jaar 2004-2005 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Koos Burema

Secretaris & Vicevoorzitter
Paul Damen

Coördinator Bedrijfscontacten
Eric Mencke

Penningmeester 
Erwin Mulder

Intern Coördinator
Renze Vonk

(v.l.n.r.) Renze, Paul, Koos, Erwin, Eric (v.l.n.r.) Renze, Paul, Koos, Erwin, Eric