Risk Bestuur 2005-2006

Voor het jaar 2005-2006 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mark Pel

Secretaris & Bedrijfscontacten II
Ans Dijksterhuis

Coördinator Bedrijfscontacten
Wiebecor Wijbrandi

Penningmeester & Vicevoorzitter
Peter Huiskamp

Intern Coördinator
Attie Wang

(v.l.n.r.) Wiebecor, Mark, Attie, Ans, Peter (v.l.n.r.) Wiebecor, Mark, Attie, Ans, Peter