Risk Bestuur 2007-2008

Voor het jaar 2007-2008 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mark Wolkotte

Secretaris
Sietse Boekel

Coördinator Bedrijfscontacten
Jorrit Koop

Penningmeester & Vicevoorzitter
Randy Keehnen

Intern Coördinator & Bedrijfscontacten II
Frank Stapel

(v.l.n.r.) Sietse, Randy, Mark, Frank, Jorrit (v.l.n.r.) Sietse, Randy, Mark, Frank, Jorrit