Risk Bestuur 2009-2010

Voor het jaar 2009-2010 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Joline Stavasius

Secretaris
Michiel Dijkstra

Coördinator Bedrijfscontacten
Henk Panman

Penningmeester
Niels Hillerstrom

Intern Coördinator & Vicevoorzitter
Marleen de Goeij

(v.l.n.r) Marleen, Henk, Joline, Michiel, Niels (v.l.n.r) Marleen, Henk, Joline, Michiel, Niels