Risk Bestuur 2011-2012

Voor het jaar 2011-2012 was het Risk Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Helen Vonk

Secretaris
Fleur Mulder

Coördinator Bedrijfscontacten
Sander de Vries 

Penningmeester & Vicevoorzitter
Martijn Schoolderman

Intern Coördinator
Angelina Bouwman

(v.l.n.r.) Sander, Fleur, Helen, Angelina, Martijn (v.l.n.r.) Sander, Fleur, Helen, Angelina, Martijn