Meeloopstage Corporate Finance – Debt Advisory/Valuations

De functie

Bij KPMG Corporate Finance wordt aan studenten die met de laatste fase van hun academische opleiding bezig zijn, de mogelijkheid geboden om via een stage nader kennis te maken met corporate finance, met de KPMG-organisatie en natuurlijk met ons als collega’s.

KPMG Corporate Finance biedt (inter)nationale dienstverlening op het gebied van transacties in de strategie-, acquisitie-, verkoop- en financieringsfase. Hiertoe begeleidt KPMG Corporate Finance cliënten bij alle stadia van fusies, acquisities, desinvesteringen, strategische heroriëntatie en financieringen. Door de koppeling van branche- & vakkennis biedt KPMG Corporate Finance intensieve begeleiding van deze processen en daaraan gerelateerde projecten.

Corporate Finance bestaat uit drie onderdelen:

  • Bij M&A richten we ons op de begeleiding van fusies en overnames;
  • Ons Valuations team treedt op als onafhankelijke deskundige bij (strategische) waarderingsvraagstukken uit alle sectoren;
  • Bij Debt Advisory begeleiden we corporates en financiële instellingen bij uitdagende en complexe financieringsvraagstukken.

Het succes van KPMG Corporate Finance steunt op een aantal pijlers: een klantgerichte benadering, een open cultuur, hoge standaarden, gemotiveerde mensen, onafhankelijkheid en creatieve oplossingen. Cliënten zijn onder meer middelgrote ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen en (semi-) overheidsinstellingen. Door ons sterke internationale netwerk zijn wij in staat wereldwijd opererende ondernemingen te ondersteunen. In Nederland heeft Corporate Finance een vestiging in Amstelveen. 
 
Meeloopstage
Door een diepe branche- & vakkennis treden het Valuations en Debt Advisory team op als intern adviseur bij waarderingen van bijvoorbeeld complexe financiële instrumenten (derivaten), vastgoed, ondernemingen en immateriële activa.

Tijdens een meeloopstage in de maanden januari tot en met april, doe je voornamelijk praktijkervaring op bij:

  • het beoordelen en bepalen van bedrijfswaarderingen voor diverse typen ondernemingen variërend van start-ups tot grote beursgenoteerde ondernemingen en multinationals;
  • (het beoordelen van) de waardering van diverse type vastgoed, vastgoedportefeuilles en grondposities voor een brede groep klanten;
  • het waarderen van complexe financiële instrumenten, zoals rentederivaten, FX-swaps en leningen.

Dit alles doe je als volledig teamlid van KPMG Corporate Finance, hierdoor leer je het team en KPMG Corporate Finance goed kennen.
Je kunt ons in een aantal maanden (2 tot 3) daadwerkelijk helpen bij praktijkopdrachten voor (interne) klanten van KPMG. Op deze manier doe je vakinhoudelijke kennis op van het waarderen van verschillende activa, Bloomberg en andere informatiebronnen en gestructureerd modelleren in MS Excel. Daarnaast ontwikkel je in de praktijk diverse vaardigheden, zoals het werken in teamverband.

Het profiel

Je bent een universitair student met een studierichting (bedrijfs)economie, bedrijfskunde, econometrie of een technische studie, en je ambieert een carrière binnen (Corporate) Finance.  Je bent communicatief ingesteld en je beschikt daarnaast over uitstekende analytische vaardigheden en een professioneel-kritische houding. Je hebt interesse in of affiniteit met waarderingen van ondernemingen, vastgoed of derivaten en complexe financiële producten en vindt het leuk om te ‘puzzelen’.

Meer informatie of solliciteren?

Wil je meer weten over KPMG en deze functie, neem dan contact op met een van onze recruiters van het KPMG Recruitment Centre, (020) 656 7162 of per e-mail.
Direct solliciteren? Klik dan op onderstaande 'solliciteren' button.

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een individueel assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

DIRECT SOLLICITEREN