Deloitte - FRM, GRR & GRC

Deloitte Governance, Risk & Regulation (GRR) adviseert financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars, asset managers, pensioenfondsen en niet-financiële dienstverleners vanuit verschillende invalshoeken over een breed scala aan complexe risicogedreven vraagstukken. Binnen Governance, Risk & Regulation kennen we onder andere de volgende twee specialisaties:

Financial Risk Management (FRM) richt zich op Capital Advisory en Risk Modelling. Capital Advisory geeft advies over balansmanagement en rendementsoptimalisatie gegeven de toegenomen schaarste aan kapitaal en liquiditeit. Denk bij Capital Advisory ook aan portfoliomanagement, capital assessments, liquidity, funding, stress testing en balance sheet optimalisatie. FRM houdt zich ook bezig met het ontwikkelen en valideren van risicomodellen, ALM en het maken van actuariële berekeningen. Denk verder aan Economic Capital modelling, Credit risk modelling maar ook aan actuarial modelling.

Governance, Risk en Compliance (GRC) richt zich zowel op het implementeren en verbeteren van integraal risicomanagement, alsook het oplossen van compliance vraagstukken. Hier staat een verantwoorde omgang met risico’s door de business als centraal punt in veel projecten. Centrale thema’s hierbij zijn onder andere risk appetite, risk governance, voldoen aan wet- en regelgeving, risk culture, risk assessments, klantintegriteit, MiFID en FATCA vraagstukken, integraal risk reporting en beheersing van het rapportageproces.